Про ліцей

Загальна характеристика навчального закладу: 

ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей» є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, який підпорядкований Міністерству освіти і науки України, департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА. Забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної освіти і здійснює первинно-професійну підготовку, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації згідно свідоцтва про атестацію від 20.06.2008р. серії РД № 000556.

Ліцей здійснює підготовку робітників 2, 3, 4 рівня кваліфікації, як правило з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти.

Навчальний заклад у своїй діяльності дотримується законності, державної дисципліни та керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» , «Про загальну середню освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 30.05.06 №419,Статутом ліцею, держстандартами ПТО з відповідних професій, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що є його засновником та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

Форма навчання: денна.

Вартість навчання: безкоштовно.

Матеріально-технічна база:

Приміщення ліцею знаходиться в комплексі типової забудови, яка складається з навчального корпусу і гуртожитку. Загальна площа ліцею 6542 м²; навчальна: 4568,2м². У навчальному корпусі розташовано 21 навчальний кабінет, з них: професійно-теоретичної підготовки-8, загальноосвітньої-13, 6 майстерень, 2 спортивних зала, 2 комп’ютерних класи, актова зала на 250 місць, їдальня на 160 місць, бібліотека з книжковим фондом 10798 примірників та читальною залою на 22 місця.

На території ліцею окремо розташовані: гараж, стадіон, спортивні майданчики.

Гуртожиток проектною потужністю 130 чоловік,  розміщений в окремому модулі дев’ятиповерхової споруди, на кожному поверсі обладнано кімнати з усіма зручностями на 2-3 чол.

Мета Южноукраїнського професійного ліцею:

Стратегічною метою Южноукраїнського професійного ліцею є надання якісної повної загальної середньої освіти та первинної професійної освіти з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ.

Для досягнення цієї мети педагогічний колектив ліцею співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: учнями та їх батьками, випускниками, які мають інтерес до здобуття сучасної різнобічної освіти, роботодавцями-замовниками кадрів та органами влади, що зацікавлені у підготовці конкурентоспроможних робітників з високою мотивацією до праці.

Уроки теоретичного навчання із загальноосвітніх та спеціальних предметів проводяться в спеціальних кабінетах, уроки виробничого навчання — в навчальних майстернях, які оснащені необхідними приладами, верстатами, матеріалами. Виробнича практика проходить на підприємствах міста та району під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставника від підприємства.

Южноукраїнський професійний ліцей прагне реалізувати права населення регіону на здобуття професійно-технічної та загальної освіти на рівні сучасних вимог, оновлювати матеріально-технічну базу свого закладу.

Базовими цінностями колективу ліцею є справедливість, врахування індивідуальних особливостей кожного, об’єктивність, доцільність та толерантність.

 Опис навчальних послуг  Южноукраїнського професійного ліцею:

 Южноукраїнський професійний ліцей надає освітні послуги на базі 9 класівз отриманням повної загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки професій:

№ п/п Код за ДК Назва професії Вид професійної підготовки
1 2 3 4
 1. 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації.
 2. 7212

7212

Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Первинна професійна підготовка.
 3. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів Професійно-технічне навчання, перепідготовка.
 4. 5220

5220

Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів. Професійно-технічне навчання, перепідготовка.

На базі 11 класів:

№ п/п Код за ДК Назва професії Вид професійної підготовки Термін начання
1 2 3 4 5
 1. 7212 Електрозварник ручного зварювання Первинна професійна підготовка. 1 рік 3 міс.
2. 5123  Офіціант Первинна професійна підготовка. 1 рік
3. 5220 Продавець продовольчих товарів. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання,перепідготовка, підвищення кваліфікації. 1 рік

Відповідно до кожної професії розроблені робочі навчальні плани і програми на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників Наказ Міносвіти і науки України  від 13.10.2010 р. № 947 та Державних стандартів професійно-технічної освіти  з відповідних професій.

Випускникам ліцею, які  завершили курс  навчання й успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії  видається документ встановленого зразка  «Диплом кваліфікованого робітника», а учням, які навчалися на основі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти й успішно пройшли державну підсумкову атестацію видається «Атестат про повну середню освіту».