План розвитку ліцею

ПЛАН  РОЗВИТКУ

Державного навчального закладу

«Южноукраїнський професійний ліцей»

на 2023-2025 роки

В умовах стрімкого соціально-економічного розвитку суспільства змінюється ринок праці, що вимагає відповідного реагуваннями системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

         Інтеграція України у європейський простір об’єктивно зумовлює необхідність розвитку трудових ресурсів, підвищення рівня професійно-кваліфікаційного складу робочої сили і системи її професійної підготовки. Підвищення попиту на робітників високої кваліфікації і компетентності стає глобальним явищем.

Стратегічна мета діяльності Державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» (визначена Національною доктриною розвитку освіти в Україні – це підготовка висококваліфікованого робітника, а саме:

 • конкурентоспроможного на ринку праці, тобто такого, який володіє новими виробничими технологіями, широким спектром трудових операцій;
 • мобільного на ринку праці, тобто спроможного упродовж життя легко перекваліфікуватися чи оволодіти більш високим рівнем кваліфікації.

 

Реалізація зазначеної мети ліцей вбачає і вже працює над:

 • створенням центру вдосконалення;
 • оновленням змісту освіти з урахуванням інноваційних педагогічних технологій та сучасних вимог виробництва;
 • забезпечення якісного співробітництва зі здобувачами освіти, їх батьками, школами міста та прилеглих районів області, центром зайнятості, підприємствами міста та району, вищими навчальними закладами м. Миколаєва, м. Одеси, м. Вінниці, м. Суми, м. Харкова державними та громадськими організаціями міста.

 

Для системного підходу реалізації стратегічної мети визначити наступні пріоритетні напрямки і цілі освітньої діяльності:

 1. Забезпечення професійно-освітнього напрямку діяльності ліцею.
 2. Забезпечення загальних питань освітньої діяльності ліцею.
 3. Впровадження ефективних форм соціального партнерства.
 4. Забезпечення інноваційного змісту навчання та виховання здобувачів освіти.
 5. Удосконалення матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази.
 6. Підвищення компетентнісного рівня кадрового потенціалу.
 7. Аналіз і моделювання фандрайзингу.

(Повна версія документа)