Сторінка директора

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Державного навчального закладу
«Южноукраїнський професійний ліцей

Невідомого Сергія Вікторовича

про виконання умов контракту

за період роботи з 16.03.2016 р. по 16.03.2021 р.

 

Шановні колеги!

 На виконання наказу МОН України від 23.03.2005 року № 178 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні  звітую про діяльність ліцею за 5 років під моїм керівництвом.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», положенням про професійно-технічний навчальний заклад, про ступеневу професійно-технічну освіту, про затвердження Національної рамки кваліфікацій, Статутом ліцею, колективним договором, умовами контракту, посадовими обов’язками директора та іншими нормативними актами України, що регламентують роботу професійно-технічного навчального закладу.

ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей» – це заклад освіти ІІ рівня атестації, державної форми власності.

У своїй діяльності  я дотримуюсь послідовності, систематичності і плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально-виховного процесу.

Я, як директор, визначивши курс розвитку навчального закладу, спрямував:

 • модернізації освітнього середовища через забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо);
 • створенню ефективної системи національно-патріотичного виховання, забезпеченню фізичного, морального, культурного і духовного розвитку учнів, формуванню соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу;
 • посиленню кадрового потенціалу – створенню колективу однодумців, які володіють сучасними педагогічними та виробничими технологіями;
 • створенню умов для професійного вдосконалення та творчості педагогічних працівників із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва.
 • підвищенню ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних та виробничих інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • удосконаленню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти шляхом залучення додаткових джерел фінансування, надання платних освітніх послуг та послуг населенню.

Під моїм керівництвом ведеться значна робота у напрямках реалізації стратегічного плану розвитку ліцею. Здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, модернізовано навчальну та матеріально-технічну бази кабінетів, лабораторій, майстерень. Для створення нового іміджу навчального закладу відкрито навчально-практичний центр  зварювальних технологій з підготовки кваліфікованих робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник напівавтоматичних та автоматичних зварювальних машин. Зварник», придбано нове обладнання, інструменти, матеріали для професійного навчання, відкрито трекажерний зал (7 тренажерів зварювання),  що відкрило нові перспективи вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 В ДНЗ «Южноукраїнськийпрофесійний  ліцей» станом на 01.03.2021 року працює 69 чоловік. З них: майстрів виробничого навчання – 12 чол., викладачів – 18 чол., адміністрації – 6 чол., спеціалістів – 4 чол.,  обслуговуючого персоналу – 25 чол.

До керівного складу  навчального закладу входять 10 чол.:  директор,  заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з виховної роботи;  старший майстер, практичний психолог, методист, керівник фізичного виховання, завідуюча господарством, інженер з охорон праці, комендант гуртожитку.

Навчально-виховний процес забезпечують 18 викладачів, а саме: з професійно-теоретичної підготовки – 4 чол.; з загально-технічної підготовки – 4 чол.; з природничо-математичної підготовки – 3 чол.; з суспільно-гуманітарної підготовки – 7 чол.; 12 майстрів виробничого навчання; практичний психолог; 1 методист; 1 вихователь; 1 керівник фізичного виховання; 1 бібліотекар.

Середній вік працівників – 53 роки. Із загальної кількості керівних та педагогічних працівників у навчальному закладі працює 5 чоловік пенсійного віку.

Усі викладачі мають відповідну фахову повну вищу освіту. З них викладачів – 18, майстрів виробничого навчання – 12 чоловік.

Якісний склад педагогічних працівників: 8 чоловік – «спеціалісти вищої категорії», з них мають педагогічні звання: «викладач-методист» –  1 чол.; «старший викладач» – 2 чол.; «спеціаліст І категорії» – 7 чол.; «спеціаліст ІІ категорії» – 3 чол.; «спеціаліст» – 1 чол.

Майстри виробничого навчання мають кваліфікацію не нижче вимог кваліфікаційних характеристик для підготовки кваліфікованих робітників. Фахова освіта майстрів виробничого навчання відповідає вимогам.

Якісний склад майстрів виробничого навчання: всього 12 чоловік, із них мають 14 тарифний розряд 6 чоловік; 13 тарифний розряд – 2 чол.; 12 тарифний розряд – 3 чол;  11 тарифний розряд – 1 чоловік.

Атестація педагогічних кадрів організовується відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від  20.12.2011р. № 1473 (із змінами затвердженими наказом МОНУ від 08.08.2013р. № 1135).

За період з 2016 р. по 2021 р. присвоєно кваліфікаційні категорії та  встановлено тарифні розряди:

 • «спеціаліст вищої категорії» – 4чол.;
 • «спеціаліст першої категорії» – 5чол.;
 • «спеціаліст другої категорії» – 1 чол.
 • «педагогычне звання «старший викладач» – 1 чол.

Майстрам в/н встановлено:

 • 12 тарифний розряд – 3чол.;
 • 14 тарифний розряд – 3 чол.

Педагогічний колектив стабільний.  Керівництвом проводиться робота по закріпленню кадрів. Прийнято 1 молодого спеціаліста; майстер в/н – 2 чол.

Складено перспективний план-графік атестації та стажування педагогічних працівників терміном на 5 років, який виконується повністю.

Пройшли курси підвищення кваліфікації у 2016-2021 роках при Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» АПН України м. Києва – 5 чол.: директор ліцею; заступник директор з НВР; заступник директора з ВР; заступник директора з НР; методист. Курси загальноосвітніх дисциплін  при Миколаївському  обласному інституті ППО  викладачів –25, бібліотекар – 1, вихователь гуртка- 2, практичний психолог – 2, інженер з охорони праці – 1.

При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: викладачі професійно-теоретичної підготовки – 20 чол.; майстри в/н – 14 чол.

Пройшли стажування на підтвердження, підвищення робітничих розрядів і видані посвідчення майстрам в/н – 6чол.: підтвердження – 4, підвищення – 2 особи.

 ЗМІСТ ОСВІТИ

Ліцей забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти та повної загальносередньої освіти і здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації згідно з наказом МОН від 21.04.2016 року №742л «Про результати акредитації та атестації».

Основними замовниками кваліфікованих кадрів є Національна атомна енергогенеруюча компанія Відокремлений підрозділ Южно-Українська АЕС.

Також заклад професійної (професійно-технічної) освіти готує кваліфікованих робітників і співпрацює з підприємствами та фізичними особами підприємництва, що надають робочі місця для проходження здобувачами, слухачами виробничого навчання та виробничої практики, зокрема, це – Державне підприємство «Хлібна база» №76; Державне підприємство «Дослідне господарство «Зелені Кошари» Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення»; ТОВ «Южтеплоенергомонтаж»; ТОВ «Альянс»; ТОВ «Інтекс-Агро»; ТОВ «Хлібороб»; ТОВ «Корпорація Бузькі кар’єри» (ОГК); ПАТ «Микитівський гранітний кар’єр»; ПАТ «Вознесенська ПМК»; ПАТ «Юженергобуд»; ПАТ «Оберіг»; ДП «Костянтинівське монтажне управління»; ВАТ «Теплоенергомонтаж»; ДП електричних мереж ПАТ «Атомсервіс»; КП «Служба комунального господарства»; КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»; КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання»; ПП виробничо-комерційна фірма «Калімера»; ПП «Аграрне підприємство «Благодатненський птахопром»; Селянське (фермерське) господарство «АЛЕКС»; Фермерське господарство «Яната».

Для ознайомлення з повним змістом звіту, необхідно перейти за даним посиланням

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Державного навчального закладу
«Южноукраїнський професійний ліцей

Невідомого Сергія Вікторовича

про виконання умов контракту

за період роботи з 15.03.2011 р. по 15.03.2016 р.