Педагогічні читання – 2023

Вже традиційно в нашому закладі проводяться педагогічні читання. В цьому навчальному році педагогічні читання пройшли у нас 31 січня. Тема педагогічних читань «Фестиваль педагогічного досвіду». Своїм досвідом, напрацюваннями, цікавими ідеями та здобутками ділились з колегами педагогічні працівники ліцею.

Викладач Воротинцев Ю.О. поділився досвідом з теми «Використання сучасних  технологій на уроках загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки».

Юрій Олександрович презентував свій досвід використання на уроках цифрових інструментів Google, а саме Google Клас, Google Форми, Google Таблиці та Google Чат, платформи YouTubе (презентував власний канал та створені відеоуроки), прикладне програмне забезпечення EveryCircuite для проведення лабораторних занять, планшет та стилус.

Дані інструменти викладач використовує  також для проведення онлайн занять,  які сприяють підвищенню якості викладання та зацікавленості здобувачів освіти.

Пінтій Аліна Володимирівна поділилася досвідом формування мовної компетентності здобувачів освіти на уроках української мови і літератури.  

Презентувала особисті напрацювання (метальні карти, ситуативні вправи, вправи «з клоуз-текстами», інтерактивні вправи, кроссенси, тощо),  методи та засоби, завдяки яким вона досягає мети – створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток  мовної компетентності  здобувачів освіти.

Викладач Рудя Світлана Василівна поділилася досвідом реалізації наскрізних ліній на уроках англійської мови.

Для досягнення поставленої мети викладач створює та використовує на своїх уроках різнотипові інтерактивні завдання,  освітню платформу МійКлас, онлайн конструктор Wordwall, віртуальну дошку Google Jamboard, онлайн-сервіс LearningApps, тощо.

 

У своєму виступі Світлана Василівна зазначила, що ми,  викладачі,  повинні сформувати творчу та відповідальну особистість, що вмітиме швидко пристосовуватись в мінливому світі, буде здатна постійно навчатися, критично мислити та генеруватиме нові ідеї. Впровадження змістових ліній дозволили б не тільки успішно адаптуватися у новому соціальному  та інформаційному середовищі,  але й активно впливати на нього в інтересах збереження й подальшого   розвитку людського суспільства та довкілля.

Викладач професійно-теоретичної підготовки  Дадика Ганна Вячеславівна поділилася досвідом удосконалення комплексно-методичного забезпечення з предмета «Охорона праці».

Основними напрямками роботи викладача є: вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних  технологій,  аналіз результатів цієї роботи, огляди методичної літератури та фахових видань, вивчення передового педагогічного досвіду, організація самоосвітньої роботи, розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти, ефективне використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання, робота з обдарованими здобувачами освіти, оновлення навчально-плануючої документації згідно нових стандартів, оновлення паспорту навчального кабінету, поповнення кабінету стендами, макетами,  засобами наочності, тощо.

Практичний психолог Фоміна Вікторія Сергіївна поділилася практичним досвідом своєї роботи.

Професійним кредо Вікторії Сергіївни є: «Не дивитися на дитину, а бачити її, не слухати, а чути її, не знати все про неї, а розуміти її». Методичне проблемне питання практичного психолога: Сприяння розвитку особистості шляхом формування психологічної та соціальної компетентності. Фоміна В.С. презентувала свій досвід роботи відповідно до напрямків своєї діяльності: психодіагностична робота,  консультаційна робота,  просвітницька робота,  профілактична робота,  корекційно-відновлювальна робота,  організаційно-методична робота та самоосвіта.

Педагогічні читання  сприяють підвищенню педагогічної майстерності педагогів. Це наче методичний майданчик, що дозволяє просувати інноваційні ідеї в педагогіці.