Документи для вступу

Вступники особисто подають заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

1. Документ про освіту (оригінал).
2. Медичну довідку за формою (086-У) – оригінал або завірену копію
3. Фотокартки розміром 3х4 – 6 шт.
4. Копію паспорта – 2 шт.

5. Копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).