Будова автомобіля англійською

В рамках атестації 23 лютого 2018 року викладачем англійської мови Рудею С.В. проведено відкритий урок на тему “Будова автомобіля”.

Тип уроку – урок засвоєння нових знань

Метою уроку було:

  • практикувати учнів у вживанні професійної лексики за темою «Будова автомобіля», використовуючи різні  види  мовленнєвої діяльності;
  • формувати практичні уміння і навички,  необхідні в майбутній  професійній діяльності;
  • розвивати мовну і слухову пам’ять, увагу, творчі здібності учнів;
  • сприяти розвитку мовної здогадки, вміння працювати в групах;
  • формувати свідоме ставлення учнів до отримання нових знань, творче відношення до виконання робочих завдань;
  • прищеплювати усвідомлення важливості вивчення іноземної мови як показника загальної культури майбутнього фахівця.

Для виконання триєдиної мети уроку були  обрані наступні методи та прийоми навчання: інформаційно-рецептивний (словесний та наочний), репродуктивний, проблемно-пошуковий, використання комп’ютерних технологій.

На уроці були використані наступні  форми роботи з учнями:

  • фронтальна робота;
  • індивідуальна робота;
  • групова робота.

Обрані форми та методи ведення уроку відповідали завданням уроку, характеру та змісту учбового матеріалу, рівню знань, умінь та навичок учнів.

На уроці були використані матеріали  мережі Інтернет,  які дозволили наблизити учнів до носіїв іноземної мови, створили іншомовне комунікативне середовище. А поєднання візуального зображення, тексту і звукове супроводження надало можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності учнів і до того ж зробили урок цікавим та емоційно насиченим.