Де творчість – там і успіх!

Відповідно до наказу від 20 грудня 2017 року «Про підготовку та проведення  педагогічних читань», з метою удосконалення науково-методичного рівню підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх розробок до освітнього процесу, вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду та відповідно до річного плану роботи ліцею з метою підготовки до педагогічних читань на рівні ліцею та області в ліцеї проведено 23 січня  2018 року педагогічні читання на тему «Де творчість – там і успіх».  Викладачі та майстри виробничого навчання поділилися досвідом роботи над своїми проблемними питаннями.

 

Викладач української мови і літератури Пінтій А.В. поділилася досвідом роботи над своїм проблемним питання: «Створення проблемних ситуацій на уроках української мови і літератури».

Аліна Володимирівна у своїй доповіді наголосила, що кожен викладач має сформовану систему роботи і організовує процес навчання так, щоб учень усвідомлював істину: відкрити таємницю можна лише одним ключем – власною дією. Тому, разом з учнями на уроках як української мови, так і літератури викладач разом з учнями шукає відповіді на проблемні питання шляхом усвідомлення відомого і невідомого. Цим самим прагне сформувати практичні навички, а також формувати систему моральних цінностей та чітку життєву позицію (або життєві компетентності).

«Впровадження інноваційних технологій на уроках англійської мови», саме над такою проблемною темою працювала останні 5 років викладач англійської мови Рудя С.В.

Світлана Василівна поділилася власним досвідом роботи над обраною темою. Зокрема зазначила, що сьогодні все складніше стає забезпечити високий рівень освіченості учнів, застосовуючи тільки традиційні методи навчання. Стало за необхідним впроваджувати нові інноваційні методи навчання, які є більш ефективними формами стимулювання учнів до вивчення англійської мови.

Викладач хімії Володько К.В. поділилася досвідом роботи над проблемною темою «Шляхи і методи активізації діяльності учнів при вивчені хімії». Проблемні питання, завдання з професійною спрямованістю, компʼютерні презентації, евристичні бесіди, дискусії, «мозкові штурми», робота в групах, хімічні диктанти, опрацювання додаткової літератури, використання таблиць та зразків, виступи учнів, опорні схеми та конспекти  – це ті методи, які використовує викладач для пізнавальної діяльності на різних етапах уроку. Катерина Володимирівна поділилася рецептом приготування уроку:

12 порцій – мудрості

11 порцій – терпіння

10 порцій – хоробрості

9 порцій – працездатності

8 порцій – оптимізму

7 порцій – відданості своїй справі

6 порцій доброти

5 порцій – гумору

4 порції – відпочинку й турботи про здоровʼя

3 порції – такту

2 порції – гарного настрою

Порцію віри в кожного свого учня.

Для того, щоб додати гостроти і насолоди вашому уроку, додайте до нього скибочку нерозсудливості, за смаком розваги, обовʼязково додайте гри й рясно приправте добрим гумором. А тепер налийте любові до учнів і збийте все енергійними рухами, не припускаючи застою.

«Розвиток творчих компетентностей» – тема, над якою працює викладач професійно-теоретичної підготовки Становова Т.І. У своїй доповіді Тетяна Іванівна наголосила, що успішний розвиток творчих здібностей можливе лише при створенні певних умов, що сприяють їх формуванню. Однак  створення сприятливих умов недостатньо для виховання дитини з високорозвиненими творчими здібностями. Необхідна посилена цілеспрямована робота з розвитку творчого потенціалу учнів. Становова Т.І. поділилася принципами, якими вона керується на кожному уроці, які спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів. Викладач презентувала створені учнями проекти та дипломні роботи у вигляді творчих робіт, а також досягнення учнів, яких підготувала викладач.

Викладач фізики Воротинцев Ю.О. поділився досвідом з проблемного питання «Створення комплексно-методичного забезпечення з предмета». Свою роботу викладач поділив на сім етапів: 1. Вивчення досвіду колег. Збір інформації, накопичення матеріалів з предметів. 2. Створення розгорнутих конспектів з предмета, контрольних та лабораторно-практичних робіт. 3.Удосконалення конспектів, лабораторно-практичних робіт. 4.Створення опорних конспектів з предмету електротехніка. 5. Створення опорних конспектів з предмету фізика. 6.Створення веб-сайту, публікація навчальних матеріалів. 7. Створення он-лайн тестів з предметів.

Викладач презентував створені ним конспекти уроків, комплекти контрольних та лабораторно-практичних робіт, опорні конспекти, створений веб-сайт, он-лайн тести, тощо.

Викладач професійно-теоретичної підготовки Юрій І.В. поділилася досвідом роботи над проблемною темою «Шляхи та форми удосконалення сучасного уроку». У своїй доповіді Ірина Вікторівна зазначила, що якість викладання залежить від змісту, форм, методів та засобів навчання. Також нею були представлені моделі та розробки уроків професійно-теоретичної підготовки: урок проблемного навчання, урок розвитку критичного мислення та урок розвитку креативного мислення.

Практичний психолог Фоміна В.С. презентувала матеріал педагогічних читань «Психологія творчості», підготовлений на основі власного узагальненого психолого-педагогічного досвіду. У своєму виступі Вікторія Сергіївна наголосила, що творчість є одним із найскладніших феноменів людського життя. В своїй роботі психолога, як метод психопрофілактики використовує арт-терапію – це спеціалізована форма психотерапії, заснована на мистецтві, образотворчій і творчій діяльності. Метою застосування арт-терапії в освіті є збереження або відновлення здоров’я учнів та їх адаптація до умов освітньої установи.

Також були презентовані Фоміною В.С. проведені психологічні тренінги та наголошено, що соціально-психологічні тренінги можуть переслідувати різні цілі: навчання ведення ділової бесіди, мирному вирішенню конфліктів, розвитку специфічних соціальних навичок.

Вікторія Сергіївна вважає, що одним із показників професійної компетентності будь-якого фахівця, зокрема й психолога, є самоосвіта. Рушійною силою, яка спонукає до самоосвіти, є усвідомлення недосконалості професійного процесу, прагнення до зростання та самовдосконалення.

Викладач предмету «Охорона праці» Дадика Г.В. у своїй доповіді зазначила, що  в центрі уваги завжди ставе такі проблеми, як формування життєвих компетенцій, розвиток творчих здібностей учнів, створення умов для розвитку вміння самостійно здобувати знання. В своїй роботі поєднує індивідуальні, групові, фронтальні види робіт, що сприяє вихованню в учнів інтересу до вивчення предметів, здобуття фахових знань. Педагогічне кредо викладача «Вимогливість до учнів у поєднанні з повагою до їхньої особистості».

Майстер виробничого навчання Верчук Н.А. поділилася досвідом роботи на проблемною темою “Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів”. Майстер зазначила, що творчість є найважливішою складовою особистого щастя і професійного успіху. Сучасне життя ставить за мету освіти формувати і виховувати творчу особистість, здатну самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, орієнтуватися на нестандартні рішення. Наталя Анатоліївна презентувала творчі роботи її учнів – випускників минулого року.

В кінці свої доповіді зачитала вірш:

Неважко й приємно дитину навчати,
Навчив – результати твої.
Методику треба лише підібрати
До здібностей й віку її.

 Адміністрація ліцею висловлює подяку педагогічним працівникам підготовлені змістовні доповіді.